Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

BM_header

Pārdomas

servo-706x410-706x410

Kalps bet bezvainīgs

Ja ir kaut kas, ko nedrīkstam pazaudēt ir bezvainība. Tīras domas, tīras acis, tīru sirdi, dedzīgu vēlēšanos katru reizi kalpot arvien labāk…

espiritosanto-706x410-706x410

Es gribu Svēto Garu priekš…

Kad meklēsi Svēto Garu, pārdomā savus nodomus, paskaties vai patiešām to gribi.

ajuda-706x410-706x410

Kalpa akreditācija

Kungs Jēzus Kristus kalps dzīvo, lai Viņam kalpotu.

Img_pessoas-706x410

Trīs tipa kalpi

Jautājums, kurš negrib apklust ir: kurš no šiem trīs tipa kalpiem esi tu?

pao-706x410-706x410

Dzīvās mūžības maizes recepte

Nepietiek tikai ar Rakstu zināšanām, vienmēr tās ir jāpielieto, lai kādas arī būtu vajadzības

pessoas-706x410-706x410

Dieva bērni x Pasaules bērni.

Dieva Bērni ir tikai tie, kuri dzimuši no ūdens un Svētā Gara, pēc Jēzus piemēra.

oracao-706x410-706x410

Kādā veidā mēs tuvojamies Dievam

Svētais Gars parāda kā mums vajag tuvoties Dievam.

malicia-706x410-706x410

Netīrās acis — garīgais tārps

Mazgā sevi no netīrajām acīm un pavisam drīz mēs dzirdēsim tavu liecību.

deserto-706x410-706x410

Elija, Israēla traucētājs

Elija atnesa risinājumu visai tai nabadzībai, kurā tauta dzīvoja, caur izaicinājumu, kurš traucēja Ahabu un visus baala praviešus.

ELIAS-1-706x410-706x410

Dzīve par DZĪVI!

Īstam upurim ir jābūt ar divām acīm, divām kājām, un nevar būt slims.