Svētdiena

Dievkalpojumi svētdienā

 9:00 un 11:00  Tikšanās ar Dievu:

Šajos dievkalpojumos ir gan lūgšana par dziedināšanu un attīrīšanu, gan par ģimeni, kā arī par piepildījumu ar Dieva Spēku.

Vārds, kurš ļauj ieraudzīt kā ikdienā praktizēt Dieva principus ir pamats svētīgai nedēļai. Kā arī lūgšana, lai saņemtu tik ļoti vajadzīgo iekšējo stiprinājumu, pozitīvas domas, drosmi un iekšējo mieru.

15:00 Cīņa ar atkarībām:

Šī tikšanās palīdz  uzvarēt cīņā pret dažādām atkarībām savā un savu tuvinieku dzīvē, kā arī saprast to cēloni un kā sevi no tā pasargāt.

16:00 Mācība no “Atklāsmes Grāmatas”

Šī dievkalpojuma laikā tiek izskaidrota tik aktuālā, bet ne vienkārši saprotamā “Jāņa Atklāsmes grāmata”, kura mums atklāj Dieva plānu cilvēcei laiku beigās.

Rīgā: Kr. Barona ielā 130 k3 — Palīdzības Centrā

Jelgavā: Elektrības ielā 6A