Svētdiena

Dievkalpojumi svētdienā

8:00 un 10:00 Rīgā un 9:00 un 11:00 Jelgavā

Tikšanās ar Dievu:

Šajos dievkalpojumos ir gan lūgšana par dziedināšanu un attīrīšanu, gan par ģimeni, kā arī par piepildījumu ar Dieva Spēku.

Vārds, kurš ļauj ieraudzīt kā ikdienā praktizēt Dieva principus ir pamats svētīgai nedēļai. Kā arī lūgšana, lai saņemtu tik ļoti vajadzīgo iekšējo stiprinājumu, pozitīvas domas, drosmi un iekšējo mieru.

 

Rīgā: Kr. Barona ielā 130 k3 — Palīdzības Centrā

Jelgavā: Kr. Barona ielā 40-213 (Mašīnbūves rūpnīcas telpās)

 

15:00 Cīņa ar atkarībām:

Šī tikšanās palīdz  uzvarēt cīņā pret dažādām atkarībām savā un savu tuvinieku dzīvē, kā arī saprast to cēloni un kā sevi no tā pasargāt.

 

 

17:00 “Mācekļu tikšanā”

Šis tikšanās ir visiem tiem, kuri vēlās kalpot Dievam.