Pārdomas

Pieķeršanās Altārim

Kam esat pieķēries Jūs?

Bīskap, es pārdomāju to, par ko daudz runājāt pēdējo dienu laikā, par to kā emocionāla ticība cilvēku padara aklu tik tālu, ka viņš atsakās no “tuvības ar Dievu”, dēļ savas pieķeršanās mantām, cilvēkiem un pat mācītājam.

Tieši tāpēc Pāvils uzrakstīja divas vēstules draudzei Korintā.
Tie cilvēki neattīstījās garīgi, viņi piespieda apustuli “barot viņus ar pienu” tai brīdī, kad viņš jau varēja dot tiem “cietu barību”, tas ir nodot dziļākas garīgās pasaules lietas.

Viens no pirmās vēstules galvenajiem iemesliem bija konflikti korintiešu vidū tieši par pieķeršanos Pāvilam, Apollam u.t.t. Zemāk norādītajā rakstu vietā, tas ir skaidri norādīts.

“Es jums devu pienu un ne smagu barību. To jūs nevarējāt panest, ari vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi, un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Jo kad viens saka: „Es turos pie Pāvila,“ bet otrs: „Es pie Apolla,“ vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kupi palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ikviens tā, kā tas Kungs viņam devis. Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai.” 1. Pāvila vēst.Korintiešiem 3:2-6

Bīskaps Guarasi Santos