JAUNUMI

Grupas Kālebs tikšanās Rīgā 

Sak. 17:22: “Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrauzts gars izkaltē kaulus.”

Grupas Kālebs tikšanās Jelgavā

Apskati dažus foto no mūsu tikšanās:

Evaņģelizācija šodien Rīgā un Jelgavā – Lūgšanas punkts

Evaņģelizācija šodien Rīgā un Jelgavā

Svetdien, 16/10 mums bija grupas Kālebs tikšanās Jelgavās

“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” (Jes 46:4) Cienījams vecums ir Dieva svētība. Dievs paildzina dzīvi un lauj to baudit. Viņš rūpējas par uzticamiem, visas dzīves garumā,… ver mais

Svētdien, 16/10 mums bija grupas Kālebs tikšanās Rīgā

“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” (Jes 46:4) Cienījams vecums ir Dieva svētība. Dievs paildzina dzīvi un ļauj to baudīt.Viņš rūpējas par uzticamiem, visas dzīves garumā, līdz… ver mais

The Love walk Latvija

Mīlestības Pastaiga

Piedalies grupā Kālebs

▪️Tā pagāja grupas Kālebs tikšanās, kurā mēs iemācījāmies, katru reizi, kad mēs lūdzam Jēzu,mēs parādam cik ļoti Viņš mums nepieciešams. Tas,kas lūdz,parāda,ka paļaujas uz Dievu,nevis uz sevi. Tāpēc patiesa lūgšana iznīcina cilvēcisko lepnumu,tā rīkojoties cilvēks liek Dievu pirmajā vietā savā dzīvē. Piedalies grupā Kālebs ▪️Так прошло наша встреча с группой Халева. Мы научились, чтo каждый… ver mais

KĀDA IR TAVAS DVĒSELES SĀPE?

“Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jes 53:4-5) #Evaņģelizācija#Riga#Jelgava#Nosāpēmuzprieku #Uzvarotpagātni КАКАЯ БОЛЬ… ver mais

Svētīšana atgriežoties mācībās. 📚

(Jk 1:5) 📖 “Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.

Piektdienās, atbrīvošanas kalpošanā

Daži mūri krīt tikai caur ticību, kā tas bija Jērikas gadījumā. Veltīgi censties viņus sagraut jebkurā citā veidā. Tikai ticība sagraus jūsu mūrus, lai kā viņi arī nesauktos: šķēršļi, slimības, parādi, problēmas ģimenē, garīģas problēmas, depresija utt. Uzrakstiet kādas bezizejas situācijas ir jūsu dzīvē: “Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam…” (Ebr 11:30) ☎️ Tālrunis: +371… ver mais