Pirmdiena

Kongress panākumiem

Cilvēks — tas ir ģeniāls radījums, kuram ir milzīgas un neierobežotas spējas. Visu, ko cilvēks liek par savu mērķi – viņš var sasniegt. Vienīgi cilvēks nevar vienmēr būt veiksmīgs un stiprs bez derības ar Dievu un bez attiecībām ar Viņu. Pagātnē Izraēlas tauta gāja caur tuksnesi 40 gadus, tā vietā , lai izietu tuksnesi 40 dienās. Tas notika tādēļ, ka tauta neklausīja Dievu.

«…Un jūsu bērni būs gani tuksnesī četrdesmit gadus…» (4 Mozus grāmata 14-33) «…Pēc četrdesmit dienu skaita — tik ilgi jūs izlūkojāt to zemi -, ikvienu dienu skaitot par gadu, jūs nesīsit četrdesmit gadus savus pārkāpumus…» (4 Mozus grāmata 14:34)

ŠIS DIEVKALPOJUMS IR PRIEKŠ TIEM, KAS:

  • dzīvo parādos
  • neredz progresu savā finanšu dzīvē
  • regulāri piedzīvo neveiksmes
  • netic saviem spēkiem
  • neredz reālu izeju no situācijas

KĀDUS REZULTĀTUS ES VARU SAGAIDĪT:

  • ticību sev un Dievam
  • personīgu izaugsmi
  • stingrību un noteiktību
  • labas idejas un  gudrību no Dieva, savu mērķu realizēšanai
  • drosmi un māku pieņemt dzīves izaicinājumus

«… kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam» (Lūkas evanģ. 18:27).

Rīgā, Kr. Barona ielā 130 k3

Katru pirmdienu   15:00 un 19:00

Jelgavā, Elektrības ielā 6A

10:00; 15:00 un 19:00