Pirmdiena

Finansiālu problēmu risinājums un uzplaukums!

Cilvēks — tas ir ģeniāls radījums, kuram ir milzīgas un neierobežotas spējas. Visu, ko cilvēks liek par savu mērķi – viņš var sasniegt. Vienīgi cilvēks nevar vienmēr būt veiksmīgs un stiprs bez derības ar Dievu un bez attiecībām ar Viņu. Pagātnē Izraēlas tauta gāja caur tuksnesi 4 gadus, tā vietā , lai izietu tuksnesi 40 dienās. Tas notika tādēļ, ka tauta neklausīja Dievu.

«…un jūsu bērni būs gani tuksnesī četrdesmit gadus…» (4 Mozus grāmata 14-33)»…Pēc četrdesmit dienu skaita — tik ilgi jūs izlūkojāt to zemi -, ikvienu dienu skaitot par gadu, jūs nesīsit četrdesmit gadus savus pārkāpumus…» (4 Mozus grāmata 14:34)

ŠIS DIEVKALPOJUMS IR PRIEKŠ TIEM, KAS:

  • dzīvo parādos
  • regulāri piedzīvo neveiksmes
  • netic saviem spēkiem
  • neredz reālu izeju no situācijas

KĀDUS REZULTĀTUS ES VARU SAGAIDĪT:

  • ticību sev un Dievam
  • stingrību un noteiktību
  • labas idejas un  gudrību no Dieva savu mērķu realizēšanai
  • drosmi un māku pieņemt dzīves izaicinājumus

«..Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam» (Lūkas evanģ. 18:27).

Laiks: 15:00 un 19:00