Pārdomas

Ticības galējais mērķis

Kā saglabāt ticību haotiskā, samaitātā un uzmanību laupošiem faktoriem pilnā pasaulē?

“Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, svešniekiem… ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis.” 1. Pētera 1:1-2

Apustulis Pāvils runāja ar Dieva izredzētajiem, kas mūsdienās esam mēs. Nākamajos pantos viņš runā par gatavību, kurai mums jābūt mūsu ticības pārbaudes laikā, kurai jābūt tīrai kā zelts. Tāpat arī par to, lai mēs paliktu modri pat kārdinājumu priekšā. Viņš pievērš uzmanību mūsu galvenajam ticības mērķim.

“Kad jūs sasniegsit savas ticības gala mērķi, dvēseļu pestīšanu.” 1. Pētera 1:9

Neskaitot to,ka ticība var dot mums materiālos sasniegumus,svētības, tā ir jāsaglabā MŪSU DVĒSELES GLĀBŠANAI. Kā saglabāt ticību haotiskā, samaitātā un uzmanību laupošiem faktoriem pilnā pasaulē?

“Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami… sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, Jo ir rakstīts: „Esiet svēti, jo es esmu svēts.“ 1. Pētera 1:13-16

Būt modriem-tas nozīmē neļaut sev apreibināties (ļauties izvirtībām) ar to,kas ir šajā pasaulē,būt modriem attiecībā pret ļaunumu,kas tiek piedāvāts izredzētajiem, lai viņi iekristu kārdinājumā un sekojoši, zaudētu dvēseles glābšanu. Staigāt svētumā jeb būt svētam nenozīmē, ka cilvēks nesagrēko, bet to, ka viņš nepraktizēs grēku. Tas nozīmē vienmēr klausīt sirdsapziņu un vēlēties izpildīt Dieva Gribu augstāk par savu. Tas iespējams tikai tad ,kad mēs skatāmies Dieva Vārda spogulī (Bībelē).

“Bet tas ir tas vārds, kas jums ir tapis kā prieka vēsts sludināts.” 1. Pētera 1:25

Kā ir ar jūsu ticību? Kā ir ar jūsu dvēseli? Lai Dievs atver jūsu izpratni.