Ziedojums

Tikai cilvēkam, kuram nav mantkārīga sirds ir nepieciešamība atdot sevi par cilvēkiem, kurus viņš nepazīst.

Nav lielāks upuris, kā palīdzība kādam, kuru jūs nepazīstat. Un sagādāt šādu palīdzību- tas nav vienkārši, patiesībā tas ir smags darbs, nopietnas saistības, kuras sponsors uzņemas par cita dzīvību. Tieši tam sponsorēšanā ir nozīme un svarīgums. Katru gadu simtiem cilvēku kļūst par sponsoriem, kuri cenšas atnest savus ziedojumus uz tuvāko Palīdzības Centru. Lielāko daļu no viņiem neviens nepazīst, viņi vienkārši nes savus regulāros ziedojumus, un neskatoties uz to, mēs esam saņēmuši neskaitāmas liecības un stāstus kā šie cilvēki kļuva par sponsoriem un kādēļ turpina to darīt un vai viņi redz savu ziedojumu rezultātus.


MULTIMĒDIJA

Caur Masu Medijiem — televīziju, internetu, druku un radio, daudziem cilvēkiem Latvijā ir pieeja Dieva Vārdam un iespēja saņemt glābšanu. Tas ir iespējams tikai pateicoties sponsoru ieguldījumiem, kas arī ir viens no evanģelizācijas veidiem.

SOCIĀLAIS DARBS

Palīdzības Centrs rīko dažādas akcijas bērnu namu atbalstam, mazturīgiem cilvēkiem, cilvēkiem bez dzīves vietas un visiem tiem, kam ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Rīkojam dažādas »ZELTA SIRDS» akcijas, dodam bezmaksas produktus.

TELPAS

Latvijā dievkalpojumi notiek ne tikai Rīgā bet vairākās citās pilsētās- Jelgavā, Ventspilī, Saldū. Tur mēs īrējam telpas. Rīgas Palīdzības Centra telpās ir veikts kapitālais remonts apmeklētāju komfortam un ērtībām.


Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” (Lūkas ev. 6:38)

Mūsu rekvizīti:

Evaņģēlija Kristiešu Draudze

«Dieva Valstība»

Reģ. num.: 40801052481

 Krišjāņa Barona iela 130 K-3

 A/S SWEDBANK
Konta Nr. LV76HABA0551043769608