Ziedojums

Tikai cilvēks, kuram nav mantkārīga sirds jūt nepieciešamību atdot sevi par cilvēkiem, kurus viņš nepazīst.

Nav lielāks upuris, kā palīdzība kādam, kuru jūs nepazīstat. Un sagādāt šādu palīdzību- tas nav vienkārši, patiesībā tas ir smags darbs, nopietnas saistības, kuras sponsors uzņemas par cita glābšanu. Tieši tam sponsorēšanā ir nozīme un svarīgums. Katru gadu simtiem cilvēku kļūst par sponsoriem, kuri cenšas atnest savus ziedojumus uz tuvāko Vispasaules druadzi. Lielāko daļu no viņiem neviens nepazīst, viņi vienkārši izdara savus regulāros ziedojumus, un neskatoties uz to, mēs esam saņēmuši neskaitāmas liecības un stāstus kā šie cilvēki kļuva par sponsoriem un kādēļ turpina to darīt un par to, kā redz savu ziedojumu rezultātus.


MASU MEDIJI

Caur Masu Medijiem — internetu, druku un radio, daudziem cilvēkiem Latvijā ir pieeja Dieva Vārdam un iespēja saņemt glābšanu. Tas ir iespējams tikai pateicoties sponsoru ieguldījumiem, kas arī ir viens no evanģelizācijas veidiem.

SOCIĀLAIS DARBS

“Vispasaules draudze” rīko dažādas akcijas bērnu namu atbalstam, mazturīgiem cilvēkiem, cilvēkiem bez dzīves vietas un visiem tiem, kam ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Tiek rīkotas arī dažādas akcijas kopā ar biedrību “Zelta Sirds”, dodot bezmaksas produktus trūkumā nonākušiem cilvēkiem.

TELPAS

Latvijā dievkalpojumi notiek ne tikai Rīgā, bet arī Jelgavā un Ogrē, kur mēs īrējam telpas.


Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.”    (Lūkas ev. 6:38)

Mūsu rekvizīti:

“EVAŅĢĒLIJA KRISTIEŠU DRAUDZE DIEVA VALSTĪBA”

Reģ. num.: 40801052481

Krišjāņa Barona iela 130 K-3

 A/S SWEDBANK
Konta Nr. LV76HABA0551043769608