Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

BM_header

Pārdomas

woman-706x410

Aicināti, bet ne izvēlēti

Skaties sarakstu ar aicinātiem, bet ne izvēlētiem…

mulher-1-706x410

Kā būt garīgam?

Tāpēc nevar iemācīties būt garīgam, vai nu tu esi vai neesi.

andar-706x410

Ar ko Tu vadi gaitas?

Tomēr vadīt savas gaitas ar Dievu ir būt ar Viņu vienmēr mūsu domās, cenšoties Viņu saprast.

diabo-706x410-706x410

SĀTANS NEPĀRSTĀS MĒĢINĀT…

Velns krita debesīs, Ādams un Ieva paradīzē.

servo-706x410-706x410

Kalps bet bezvainīgs

Ja ir kaut kas, ko nedrīkstam pazaudēt ir bezvainība. Tīras domas, tīras acis, tīru sirdi, dedzīgu vēlēšanos katru reizi kalpot arvien labāk…

espiritosanto-706x410-706x410

Es gribu Svēto Garu priekš…

Kad meklēsi Svēto Garu, pārdomā savus nodomus, paskaties vai patiešām to gribi.

ajuda-706x410-706x410

Kalpa akreditācija

Kungs Jēzus Kristus kalps dzīvo, lai Viņam kalpotu.

Img_pessoas-706x410

Trīs tipa kalpi

Jautājums, kurš negrib apklust ir: kurš no šiem trīs tipa kalpiem esi tu?

pao-706x410-706x410

Dzīvās mūžības maizes recepte

Nepietiek tikai ar Rakstu zināšanām, vienmēr tās ir jāpielieto, lai kādas arī būtu vajadzības

pessoas-706x410-706x410

Dieva bērni x Pasaules bērni.

Dieva Bērni ir tikai tie, kuri dzimuši no ūdens un Svētā Gara, pēc Jēzus piemēra.