RAKSTI

Neredzamais karš

No kurienes jums ir naids un nesaskaņas?

Fanātisms vai ticība?

Bez visa tā, satveriet ticības vairogu…

Sirds maldi

Dieva brīdinājums Tev!

Jēzus liecinieks

Jāņa Kristītāja piemērs

Pieķeršanās Altārim

Kam esat pieķēries Jūs?

Patmīlīgs

Pārdomas par piedošanu

Neticiet savas sirds viedoklim!

Mēs domājam, ka tikai neticīgie rīkojas pēc sirds ieskatiem, bet tā nebūt nav.

Dievbijības trauks

Viena detaļa radīja atšķirību starp saprātīgajām un nesaprātīgajām jaunavām…

Svētā Gara izliešanās ir Dieva solījums tiem, kuri tic.

“Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” Lūkas 24:49