RAKSTI

Debesu mājoklis

Stefans tika nomētāts ar akmeņiem, bet viņš neskatījās uz akmeņiem. Viņš skatījās uz debesīm. Viņa acis bija fiksētas uz debesu mājokļiem un nevis uz paša dzīvību šajā pasaulē.

Mocības

Tā tas ir. Mocību brīdī mēs iepazīstam to, kas mēs patiesībā esam. Tā tas bija pagātnē un tā tas turpināsies līdz mūsu Kunga atnākšanai!

Būtība būt kristietim

Kad kāds atdod savu dzīvi Kungam Jēzum un pieņem ticību Viņam, patiesībā nomirst priekš šīs pasaules un viņa dzīve tiek apslēpta Viņā.

Saprātīgā ticība

Pārdabiska ticība nav domāta tam, lai veiktu maģiskas darbības un piepildītu personiskās vēlēšanās..

Strupceļš

Iedomājies, apmēram trīs miljons cilvēkiem jāatgriežās uz turieni, kur tie jau bija gājuši. Izskatījās pēc trakuma, bet mākonis un uguns turpināja, kā debesu GPS vadīt tautu.

Grēku nožēlas nozīme 7

Lai atdzimtu no Svētā Gara indivīdam ir vajadzīgs apzināties, ka viņš ir grēcinieks. Un caur šo atziņu cilvēkam ir iespēja tuvoties Dievam un tikt sauktam par Viņa bērnu.

Grēku nožēlas nozīme 6

Daudzi cilvēki diemžēl ir novērsti no Dieva klātbūtnes, bet iedomājas, ka dēļ tā, ka ir draudzē, viņi rīkojas pēc Dieva prāta.

Grēku nožēlas nozīme 5

Darbīga, aktīva, iekarojoša ticība ir atkarīga no labas sirdsapziņas. Kad kristietis ir labās attiecībās ar Dievu, viņam ir drosme pat pieprasīt Viņa apsolījumu piepildīšanos.

Grēku nožēlas nozīme 4

Dievs skatās uz cilvēka sirdi, lai izvērtētu viņa rīcības patiesumu. Vai tas, kurš aizņem primo vietu sirdī ir vīrs, mazbērniņš, vai dēls…

Grēku nožēlas nozīme 3

Nav pietiekoši lūgt un gaidīt, kad notiks tas, ko vēlamies. Mūsu ticības varenība ir izmērāma caur mūsu rīcībām. Rīkoties, darīt kaut ko ticībā pavisam noteikti no Dieva puses atnes atbildi.