Pārdomas

Neredzamais karš

No kurienes jums ir naids un nesaskaņas?

Katrs cilvēks nemitīgi atrodas kara stāvoklī un nemitīgi sastopas ar to. Tas ir neredzamais karš starp jūtām(miesu) un Garu.

“No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos?” Jēkaba 4:1

Es vēlos saņemt Svēto Garu,bet es vēl joprojām vēlos iegūt to, kas ir citiem;

Es vēlos saņemt Svēto Garu, bet es vēljoprojām skaužu;

Es vēlos saņemt Svēto Garu, bet vēljoprojām gribu iekarot vairāk labumu;

Es vēlos saņemt Svēto Garu ,bet es vēljoprojām lūdzu Dievam lietas savai baudai;

Es vēlos saņemt Svēto Garu ,bet es vēljoprojām esmu draugs pasaulei un tam, kas tajā atrodas (Jēkaba 4:2-4).

Kamēr cilvēks nepārvarēs savas jūtas, viņš nevarēs saņemt Svēto Garu.

Jo Viņš ir greizsirdīgs uz mums un ir pelnījis īpašu pozīciju mūsu dzīvē, jo Viņš ir – Pats Dievs.

Ir tikai viens veids kā uzvarēt šajā neredzemajā karā un saņemt Svēto Garu: šķīstīt sevi.

“Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis! Esiet nelaimīgi un gaudieties un raudiet, jūsu smiekli lai top pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās.Zemojieties tā Kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās.” Jēkaba 4:8‭-‬10