Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

BM_header

Pārdomas

ceu-706x432

Daniela Gavēņa 1.diena

Viss, kas mums ir kā mūžības garantija, tā ir iekšējā pārliecība.

leitura-706x432

Daniela Gavēņa 9.diena

Kad tad ir iespējams atrasties Garā?

light-706x432

Daniela Gavēņa 8. diena

Tāpēc jaunu sirdi apvieno deviņi tikumi, kas veido Dieva raksturu.

oracao-706x432-2

Daniela Gavēņa 7.diena

Tam vajag notikt ar visiem.

espelho-706x432-2

Daniela Gavēņa 5. diena

Kāpēc es jūtu stipru rūgtumu?

bible-706x432-3

Daniela Gavēņa 4. diena

Neiespējami staigāt Garā un bailēs vienlaicīgi.

homem-706x432

Daniela Gavēņa 3. diena

Tikai tas, kurš saņēma Svētā Gara zīmogu var teikt, ka tic Viņam.

espiritosanto-706x432 (1)

Daniela Gavēņa 2. diena

Piedzimšana no Dieva Dēla nenotiek caur cilvēka iejaukšanos.

prayer-706x432

Daniela Gavēņa 1. diena

Šī ir Viņa svētā un neizpostītā Draudze.

heaven-706x432

Piedzimušie no gara

Piedzimušie no miesas ir tie kuri ir nepaklausīgi Dieva Vārdam.