Pārdomas

Cik daudz sieviešu spēs saprast šo tekstu?

Sieviete ieradās veikalā ļoti atklāti ģēbusies. Veikala saimniece cītīgi apskatīja viņu,palūdza piesēst, paskatījās viņai tieši acīs un sacīja to,ko šī sieviete nekad neaizmirsīs:” Dārgā,viss vērtīgais,ko Dievs šajā pasaulē radījis ir apslēpts un grūti pieejams.”

Piemēram:
1.Kur var atrast dimantus?

Dziļi zemē.

  1. Kur var atrast pērles?

Okeāna dibenā, paslēptas skaistā gliemežnīcā.

  1. Kur var atrast zeltu?

Zem zemes, kalnu daudzajām kārtām apsegtu. Lai to iegūtu nepieciešams dziļi rakt.

To pateikusi, viņa atkal paskatījās uz sievieti un teica: “Jūsu ķermenis ir svēts un unikāls. Jūs esat daudz vērtīgāka par zeltu, briljantiem un pērlēm ,tāpēc jums arī jāpiesedz savs ķermenis.

Viņa piebilda: “Ja jums pieder vērtīgie izrakteņi, tādi kā zelts un dimanti un tie atrodas dziļi zemē, lai tos iegūtu, zināmai izrakteņu iegūšanas organizācija ar nepieciešamo aprīkojumu gadiem būs javeic apjomīgus darbus, lai tos iegūtu.
Sākumā kompānija noslēgs līgumu ar jūsu valdību (ģimeni), parakstīs oficiālu līgumu (noslēgs oficiālu laulību) un saņems profesionālo izdevību (ģimenes dzīvi ) .

Bet ja jūs ļausiet meklēt jūsu derīgos izrakteņus virspusē, Cik daudz sieviešu spēs saprast šo tekstu?jūs vienmēr pievilināsiet nelegālus censoņus,kuri eksplotēs un nelikumīgi atņems jums jūsu bagātības.

SIEVIETES JŪS ES VĒRTĪGAS!

Nezināms autors