Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

imgpsh_fullsize

Pārdomas

shutterstock_111380414-706x471-465x210

Asins kliedziens

Taisnā asinis kliedz pēc taisnības…

shutterstock_131927747-706x471-465x210

Kalpa lūgšana

Kad jūs kaplojat Dievam, un arī rūpējaties par Viņa tautu…

shutterstock_116787109-706x471-465x210

Ciešanu kliedziens

Visi Dieva tautas vajātāji un ienaidnieki atrodas Viņa priekšā.

shutterstock_363138119-706x471-465x210

Uzmanīgas ausis

Tas, kurš pamāca ar gudrību, kļūst par vērtīgu pērli.

shutterstock_119507401-706x471-465x210

Izzināt, kas ir šķīsts un taisns

Cilvēka sirdsapziņa — tā ir ļoti stipra sajūta, pat tad, kad viņš ir bērns.

shutterstock_191041964-706x471-465x210

Glabāt tīrībā

Nekas viņu neizsit no sliedēm, tāpēc ka viņš ir pārliecināts par Dieva Apsolījumiem.

shutterstock_345950657-706x471-465x210

Nesatricināms gars

Vņa ceļi un prāts tiek atvērts kvalitātīvai un apmierinātai dzīvei.

shutterstock_268256321-706x471-465x210

Tīras rokas

Sekošana Skolotāja Jēzus ceļam un pēdām atnes prieku un apmierinājumu.

shutterstock_377973106-706x471

Dārgā dvēsele

Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs?

shutterstock_437807485-706x471

Attīrīts un atjaunots

Viņš atnāk palīgā, lai atjaunotu un izglābtu.