Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

imgpsh_fullsize

Pārdomas

ccae-5ae383ebddfcd

Nepieciešams liecināt

Daudzi tā dara. Citiem vārdiem sakot, viņi atsakās no Dieva Dēla upuri.

shutterstock_116458489-706x471

Maz dienu

Mēs zinām ka pret Dieva mūžību, cilvēka gadi ir līdzigi okeāna ūdens pilei.

shutterstock_401625205-465x210

Sagatavoja — Estere Bezerra

Tie, kuri sauc Dievu par Tēvu, bet neklausās Viņa Instrukciju, būs pazuduši un nezinās ko darīt.

shutterstock_700500994-465x210

Bērni, kuri piepildīti ar mīlestību

Mīlestība, tas ir auglis, kuram ir jābūt ik katrā mūsu dzīves brīdī.

shutterstock_111380414-706x471-465x210

Asins kliedziens

Taisnā asinis kliedz pēc taisnības…

shutterstock_131927747-706x471-465x210

Kalpa lūgšana

Kad jūs kaplojat Dievam, un arī rūpējaties par Viņa tautu…

shutterstock_116787109-706x471-465x210

Ciešanu kliedziens

Visi Dieva tautas vajātāji un ienaidnieki atrodas Viņa priekšā.

shutterstock_363138119-706x471-465x210

Uzmanīgas ausis

Tas, kurš pamāca ar gudrību, kļūst par vērtīgu pērli.

shutterstock_119507401-706x471-465x210

Izzināt, kas ir šķīsts un taisns

Cilvēka sirdsapziņa — tā ir ļoti stipra sajūta, pat tad, kad viņš ir bērns.

shutterstock_191041964-706x471-465x210

Glabāt tīrībā

Nekas viņu neizsit no sliedēm, tāpēc ka viņš ir pārliecināts par Dieva Apsolījumiem.