Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

imgpsh_fullsize

Pārdomas

shutterstock_363138119-706x471-465x210

Uzmanīgas ausis

« Kas paklausa gudram vīram, kad tas viņu pamāca, tam tas ir kā zelta pieres sprādze un kā zelta kakla vija»  (Salamana pam. 25:12) Tas, kurš pamāca ar gudrību, kļūst par vērtīgu pērli priekš tā, kuram tikta izteikta piezīme, tāpēc ka viņš redz Dievu jūsu balsī un ar prieku pieņem visu pamācību. Estere Bezerra Внимательные… Смотреть больше

shutterstock_119507401-706x471-465x210

Izzināt, kas ir šķīsts un taisns

Cilvēka sirdsapziņa — tā ir ļoti stipra sajūta, pat tad, kad viņš ir bērns.

shutterstock_191041964-706x471-465x210

Glabāt tīrībā

Nekas viņu neizsit no sliedēm, tāpēc ka viņš ir pārliecināts par Dieva Apsolījumiem.

shutterstock_345950657-706x471-465x210

Nesatricināms gars

Vņa ceļi un prāts tiek atvērts kvalitātīvai un apmierinātai dzīvei.

shutterstock_268256321-706x471-465x210

Tīras rokas

Sekošana Skolotāja Jēzus ceļam un pēdām atnes prieku un apmierinājumu.

shutterstock_377973106-706x471

Dārgā dvēsele

Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs?

shutterstock_437807485-706x471

Attīrīts un atjaunots

Viņš atnāk palīgā, lai atjaunotu un izglābtu.

shutterstock_214358356-706x471

Tīrs caur upuri

Tikai caur Jēzus Asinīm mēs esam attīrīti no mūsu grēkiem.

shutterstock_522743866-706x471

Viss, kas ir tīrs

Tikai atkārtojot Viņa norādījumus, mūsu rīcības un vārdi būs autoratīvi, taisnīgi, tīri un labi.

shutterstock_532345522-706x471

Palikt tīriem

Atradoties starp Dieva cilvēkiem, dominēs miers un tīrība.