Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

Pārdomas

Nepieciešams liecināt

Daudzi tā dara. Citiem vārdiem sakot, viņi atsakās no Dieva Dēla upuri.

Maz dienu

Mēs zinām ka pret Dieva mūžību, cilvēka gadi ir līdzigi okeāna ūdens pilei.

Sagatavoja – Estere Bezerra

Tie, kuri sauc Dievu par Tēvu, bet neklausās Viņa Instrukciju, būs pazuduši un nezinās ko darīt.

Bērni, kuri piepildīti ar mīlestību

Mīlestība, tas ir auglis, kuram ir jābūt ik katrā mūsu dzīves brīdī.

Asins kliedziens

Taisnā asinis kliedz pēc taisnības…

Kalpa lūgšana

Kad jūs kaplojat Dievam, un arī rūpējaties par Viņa tautu…

Ciešanu kliedziens

Visi Dieva tautas vajātāji un ienaidnieki atrodas Viņa priekšā.

Uzmanīgas ausis

Tas, kurš pamāca ar gudrību, kļūst par vērtīgu pērli.

Izzināt, kas ir šķīsts un taisns

Cilvēka sirdsapziņa – tā ir ļoti stipra sajūta, pat tad, kad viņš ir bērns.

Glabāt tīrībā

Nekas viņu neizsit no sliedēm, tāpēc ka viņš ir pārliecināts par Dieva Apsolījumiem.