Kalpotāji

Sirds maldi

Dieva brīdinājums Tev!

Strupceļš

Iedomājies, apmēram trīs miljons cilvēkiem jāatgriežās uz turieni, kur tie jau bija gājuši. Izskatījās pēc trakuma, bet mākonis un uguns turpināja, kā debesu GPS vadīt tautu.

Dāvanas un talanti

Gara dāvanas tiek piešķirtas pēc mūsu atdeves Svētajam Garam un tās attīstām caur meklēšanu un intensīvu vēlēšanos būt Viņa vadītam.

Trīs tipa kalpi

Jautājums, kurš negrib apklust ir: kurš no šiem trīs tipa kalpiem esi tu?

Altāra Uguns

Izredzēto raksturo- ticība, pārliecība, jo viss, kas cenšas bloķēt viņu , tiek aprīts ar ticības uguni…

Rīcība ar Ūriju

Dievs vienmēr pret Dāvidu attiecās kā pret savu kalpu. Neskatoties uz to Visuaugstākais nekad nepieļāva viņa kļūdai palikt nemanītai…

Jēzus mācekļi

Jūs esat māceklis vai apmeklētājs?

Galvenais palika malā

Diemžēl pati svarīgākā lieta bieži atrodas vienā līmenī vai pat mazsvarīgākā kā viss pārējais…

Mozus krēsls

Patiesi Kunga Jēzus kalpi atrodas tur, kur Viņš- starp cietējiem, izmisušiem, noraidītiem…

Patiess liecinieks

Viņš ne tikai runā patiesību, viņš elpo, dzīvo, praktizē un atspoguļo to, kā vienīgo realitāti, ko pazīst…