Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

BM_header

Pārdomas

sol-706x432

Daniela Gavēņa 12.diena

Galu galā, kā rakstīts: sasteigta, ātri iekarota svētība — tas ir lāsts.

alianca-706x432

Daniela Gavēņa 11.diena

Cilvēka attiecības ar Dieva Garu ir tik cēlas un dziļas, ka to neiespējami aprakstīt ar vārdiem.

ceu-706x432

Daniela Gavēņa 1.diena

Viss, kas mums ir kā mūžības garantija, tā ir iekšējā pārliecība.

leitura-706x432

Daniela Gavēņa 9.diena

Kad tad ir iespējams atrasties Garā?

light-706x432

Daniela Gavēņa 8. diena

Tāpēc jaunu sirdi apvieno deviņi tikumi, kas veido Dieva raksturu.

oracao-706x432-2

Daniela Gavēņa 7.diena

Tam vajag notikt ar visiem.

espelho-706x432-2

Daniela Gavēņa 5. diena

Kāpēc es jūtu stipru rūgtumu?

bible-706x432-3

Daniela Gavēņa 4. diena

Neiespējami staigāt Garā un bailēs vienlaicīgi.

homem-706x432

Daniela Gavēņa 3. diena

Tikai tas, kurš saņēma Svētā Gara zīmogu var teikt, ka tic Viņam.

espiritosanto-706x432 (1)

Daniela Gavēņa 2. diena

Piedzimšana no Dieva Dēla nenotiek caur cilvēka iejaukšanos.