Bīskaps Masedo

Jauna publikācija priekš pārdomām katrai dienai

BM_header

Pārdomas

ring-706x432

Daniela Gavēņa 14. diena

Svēto Garu nesaņemsi dēļ skaistām acīm, labu valodu, pāris darbiem.

testemunhas-706x410

Daniela Gavēņa 13.diena

Svētā Gara izliešanas iemesls- pārveidot Kunga Jēzus sekotājus par dzīviem lieciniekiem.

spirit-706x432

Daniela Gavēņa 12.diena

Tāpēc, ka Svētais Gars padara mūs par dzīviem lieciniekiem Viņa augšāmcelšanai.

face-706x432

Daniela Gavēņa 11.diena

Pēc neilga laika Radītāja Vārds kļuva par miesu, un piedzima Jēzus — Viņa Dēls.

espirito-706x432

Daniela Gavēņa 10.diena

Misija, lai turpinātu Sava Dēla darbu, notika tikai pēc Jēzus augšāmcelšanās.

help-706x432

Daniela Gavēņa 9. diena

Dvēseļu glābšana — tas ir pats grūtākais darbs uz pasaules.

sonho-706x432

Daniela Gavēņa 8. diena

Dievs, zina ka vairākums no 7 miljardiem dvēseļu, agri vai vēlu nonāks tur.

perdao-706x432

Daniela Gavēņa 7. diena

Neviens nevar tikt kristīts ar Svēto Garu, ja viņš tur uz kādu aizvainojumu.

escudo-706x401

Daniela Gavēņa 6.diena

Cik reizes jūs jau pieņēmāt Jēzu kā savu Kungu un Glābēju, bet jūsu dzīvē nenotiek nekādas izmaiņas?

armadura-706x401

Daniela Gavēņa 5. diena

Neviens nevar uzstādīt savus noteikumus tam, ko Dievs jau ir noteicis.