Pārdomas

Nepieciešams liecināt

ccae-5ae383ebddfcd

« Bet tas runāja vēl daudz vairāk: “Jebšu man būtu līdz ar Tevi jāmirst, taču es Tevi nekad neaizliegšu.” Un tāpat arī visi sacīja.»  Marka ev. 14:31

Izdarīt apsolījumu uz Altāra, lai sekotu Jēzum, kā izdarīja Pēteris, tas ir viegli, bet tajā brīdi kad draugiem vajag teikt, ka ballītes, iedzeršana un to, ko tagad cilvēki izvēles priekš atpūtas kompānijā, neatnes jums prieku, cilvēks kautrējas būt apsmietam. Daudzi tā dara. Citiem vārdiem sakot, viņi atsakās no Dieva Dēla upuri.

Estere Bezerra 

 

Необходимо свидетельствовать

«Но он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То же и все говорили.»

Марка 14:31

Делать обет на Алтаре, что будете следовать за Иисусом, как сделал Петр, это легко, но в тот момент, когда нужно сказать друзьям, что посещение вечеринок, выпивка и то, что сейчас выбирают люди для отдыха в компании, не приносит вам удовольствия, человек стыдится быть осмеянным. Многие делают так. То есть, они отказываются от жертвы Сына Божьего.

Эстер Безерра