Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

Pārdomas

Meklēt no visas sirds

Viņš neskatās uz pagātni, bet uz viņu dvēselēm.

Meklēt Dievu

Tā vietā, lai meklētu, cilvēki aizmirst par Dievu un ignorē Viņu.

Meklēt drošību

Labāk ir paļauties uz To Kungu nekā cerēt uz cilvēkiem!

Meklēt, kamēr tas ir iespejams

Daudziem cilvēkiem ir iespēja dzirdēt Dieva Vārdu, bet nedaudz ir tie kas klausās Viņa Balsī.

Patiess Dieva dārgums

Patiesa bagātība – tas nav finansu vērtības stāvoklīs, bet kā šis ziedojums attēlo sevi.

Tiekties pēc tā lai pievērstos

Un tad mūsu Nācija būs augoša un laimīga.

Meklēt pazudušos

Kungs Jēzus pirmais mūs iemīlēja un parādīja to, kad atnāca pasaulē.

Meklēt un neatrast

Tie kuri nepazemojas Dieva priekšā un neklausa Viņam Baušļiem, vienmēr dodot priekšroku savām sirds vēlmēm.

Bada dienas

Tikai nedaudz būs tie kuri nesīs Kunga Vārdu, kurš atbrīvo apspiesto.

Laimes dienas

Taisnīgā vārda ievērošana slēpjas tajā, lai klausītu un kalpotu Dievam.