Pārdomas

Izzināt, kas ir šķīsts un taisns

shutterstock_119507401-706x471-465x210« Jau pēc bērna darbošanās var nomanīt, vai viņš grib būt rimts un godīgs»   (Salamana pam. 20:11)

Cilvēka sirdsapziņa – tā ir ļoti stipra sajūta, pat tad, kad viņš ir bērns. Šo gara stāvokli Dievs ir devis mums dēļ izvēles tiesībām, kuras mums ir. Mīlēt šķīstas un pareizas lietas, vai nešķīstas un sliktas, tas ir atkarīgs personīgi no katra, labā un ļaunā izvēle jūsu dzīvē.

Estere Bezerra

Познавать, что чисто и прямо

«Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его»   (Притчи 20:11)

Совесть человека, это очень сильное чувство, даже тогда, когда он еще ребенок. Это состояние духа было дано Богом из-за права выбора, котороый мы имеем. Любить чистые и правильные вещи, или грязные и плохие, это зависит лично от каждого, выбор добра или зла в вашей жизни.

Эстер Безерра