Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

Pārdomas

Nemeklēt slavu priekš sevis

Tas kurš runā par sevi, godinādams sevi, tas pārstāj būt par cilvēku.

Meklēt iespēju praktizēt

Tas, kurš uzmanīgi seko Dieva Baušļiem tas uzplauks visās lietās, ko viņš darīs.

Meklēt virzienu no Dieva

Tie, kuri sekos Svēta Gara virzienam, tiem būs labs rezultāts it visās dzīves sfērās.

Meklēt eļļu

Tas ir labākais Kunga Jēzus jaunavas solis, nest savu lukturi un gādāt par savu eļļu.

Meklēt pazudušo aitiņu

Viņš vienmēr ir gatavs izpirkt tos, kuri novēršas no Viņa.

Gudrā sirds

Ja mēs dzīvojam katru dienu bailēs no Tā Kunga un paklausībā Viņa Vārdam…

Meklēt un sēt

Cilvēkam bija dots uzdevums sēt, novākt un art, priekš tā, lai dzīvotu.

Meklēt sašutumā

Un Kungs bezgalīgi savā žēlsirdībā atbild tiem, kuri patiesi Viņu meklē.

Meklēt briesmās

Tikai atnākdams pie akas dibena cilvēks jūt nepieciešamību iepazīt Dievu.

Nemeklēt pēc ārienes

Kungs Jēzus nebija saprotams un pieņemams daudziem.