Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

Pārdomas

Tīra sirds

Dievs redz, kam ir tīra sirds, bez rūgtuma, kam ir tīras acis, bez nosodījuma.

Tīrs un balts

Ticība Dieva Vārdam dod mums tiesības būt nomazgātam no grēka.

Pamācīšana šķīstībā

Kad jūs mācat kādu vai gribat piesaistīt viņa uzmanību, jums tas ir jādara, lai palīdzētu cilvēkam garīgi.

Skaties un seko uzticīgo priekšzīmei

Jauniem cilvēkiem jāseko Dieva uzticīgo priekšzīmei.

Tīrie un vienkāršie

Velns vienmēr staigā apkārt tiem, kas kalpo Dievam, lai samaitātu viņus.

Meklēt glābšanu

Nav cita veida, lai garantētu izglābšanu mūsu dvēselei.

Meklēt templī

Kāda vieta sekmē Dieva meklēšanu?

Neatlaidības meklēšana

Mūsu uzticība Dievam atnes mums lielu balvu mūžībā.

Censties sekot

Sāksim arī uzmanīgi sekot mācībai, Dieva dotajai, analizējot mūsu raksturu un to, kā mēs izturamies pret cilvēkiem.

Censties sevi pasargāt

Mūsu dienās ir ļoti svarīgi pasargāt mūsu prātu no domām bez Gara.