Pārdomas

Kalpa lūgšana

shutterstock_131927747-706x471-465x210« Un taču pievērsies, lūdzu, Tu, Kungs, Israēla Dievs, Sava kalpa lūgšanām un piesauksmēm, lai Tu uzklausītu tos saucienus un tās lūgšanas, kādas Tavs kalps šodien šinī vietā raida pie Tevis»  (1.Ķēniņu 8:28)

Kad jūs kaplojat Dievam, un arī rūpējaties par Viņa tautu, tā kā kēniņš Dāvids to darīja, tas ļoti iepriecina VIŅU, un Viņš dzird mūsu saucienu un mūsu lūgšanas.

Estere Bezerra

Моление слуги

«Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне»  (3-Царств8:28)

Когда вы служите Богу, а также думаете о Его народе, так как делал царь Давид, это очень сильно радует ЕГО, и Он слышит вопль и прошение наших молитв.

Эстер Безерра