Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

Pārdomas

Dzīve un atbrīvošana

Kad Jūs piedzimstat no jauna, kļūstot par jaunu radījumu…

Patiesa dzīve

Tikai tie, kas cenšas piepildīt dvēseles tukšumu ar Dieva Garu, atrod patiesu dzīvi…

Pamācība rūgtumā

Bieži vien uzstājīgs un ietiepīgs cilvēks iziet caur lielām grūtībām, un tikai pēc tam viņš redz nepieciešamību klausīties Dieva balsij…

Pamācība lēnprātībā

Tikai garīgam cilvēkam ir pacietība un ir priekšnoteikumi, lai izlabotu citus…

Pamācība pazemībā

Cilvēkiem, ar maigu raksturu ir vieglāk sadzirdēt Dieva balsi, jo viņi pazemīgi cenšas būt godīgi pret visiem. Tādējādi viņi sasniedz pazemības ceļu un Dieva gribu.

Pamācība darbiniekam

“Bet tiem, kam ir ticīgi kungi, nebūs nicināt viņus tāpēc, ka tie ir brāļi, bet jo vairāk viņiem kalpot.”

Tēva pamācība

Kā Dieva bērni mēs bieži esam pakļauti Viņa korekcijām…

Ko nozīmē ticēt?

Runājot par attiecībām starp vecākiem un bērniem, mums ir jāsaprot, ka tās ir ļoti svarīgas un simbolizē mūsu attiecības ar Dievu.