Pārdomas

Maz dienu

shutterstock_116458489-706x471

« Redzi, Tu manas dienas esi licis sprīža garumā, un mans mūža ilgums nav it nekas Tavā priekšā. Tikai vēja pūsma ir cilvēks savās mūža gaitās!» Psalmi 38:6 (Moderns tulk.) 

Mēs zinām ka pret Dieva mūžību, cilvēka gadi ir līdzigi okeāna ūdens pilei. Bet pat tā cilvēks turpina būt augstprātīgs, iedomīgs un godkārīgs, aizmirstot pievērsties pie sava Grandiozā un Visuvarenā Debesa Tēva.

Estere Bezerra

 

Мало дней

«Да, Ты дал мне дней лишь на ширину ладони; мой век как ничто пред Тобой. Поистине, всякая жизнь – лишь пар.»

Псалом38:6 (Совр.пер.)

Мы знаем, что перед вечностью Бога, годы человеческого существа подобны капле воды в океане. Но даже так, человек продолжает быть гордым, высокомерным и тщеславным, забывая обратиться к своему Небесному Отцу, Грандиозному и Могущественному.

Эстер Безерра