Pārdomas

Glabāt tīrībā

shutterstock_191041964-706x471-465x210«Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!»  (Psalms 51:12)

Kad caur Svētā Gara darbu un labsirdību cilvēka sirds pārvērtās un notika jaunā piedzimšana, viņa gars kļuva stiprs, nekas viņu neizsit no sliedēm, ne bēdas, ne vajāšana, tāpēc ka viņš ir pārliecināts par Dieva Apsolījumiem.

Estere Bezerra

Хранить в чистоте

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня»    (Псалом 50:12)

Когда через работу и благость Духа Святого сердце человека преобразилось и произошло новое рождение, его дух становится сильным, ничто не сбивает его с толку, ни скорбь, ни гонение, потому что он уверен в Божьих Обетованиях.

Эстер Безерра