Ester Bezerra

Neizssīkstošs avots

Pārdomas

Nesatricināms gars

Vņa ceļi un prāts tiek atvērts kvalitātīvai un apmierinātai dzīvei.

Tīras rokas

Sekošana Skolotāja Jēzus ceļam un pēdām atnes prieku un apmierinājumu.

Dārgā dvēsele

Kas tad ir cilvēks, ka tas šķīsts pastāvētu un ka no sievas dzimušais būtu taisnīgs?

Attīrīts un atjaunots

Viņš atnāk palīgā, lai atjaunotu un izglābtu.

Tīrs caur upuri

Tikai caur Jēzus Asinīm mēs esam attīrīti no mūsu grēkiem.

Viss, kas ir tīrs

Tikai atkārtojot Viņa norādījumus, mūsu rīcības un vārdi būs autoratīvi, taisnīgi, tīri un labi.

Palikt tīriem

Atradoties starp Dieva cilvēkiem, dominēs miers un tīrība.

Tīra sirdsapziņa

Tas ir nosacījums, lai ieietu Dieva klātbūtnē.

Pazīstama ar savu kalpošanu

Paskatieties, cik svarīga ir Dieva sievietes liecība!

Nomazgāt augstprātību

Kalpošana cilvēkiem ir pazemības veids, kas izpatīk Viņam.