Pārdomas

IEMESLI SASMĒRĒT SIRDI

Vienmēr būs pietiekoši daudz iemeslu, lai sasmērētu savu sirdi

Interesanti, ka Dievs mūs pamāca VAIRĀK PAR VISU, kas jāsargā, sargāt savu sirdi, jo no tās ROSĀS DZIVĪBA. Tas nozīmē, ka mums nav nekā vērtīgāka, kas būtu jāsargā.

Nē, ne laulātais, ne bērns, ne māja, ne mašīna vai zelta rotas lietas…

Pats svarīgākais- katru dienu sargāt savu sirdi.

Tikai tie, kam tīra sirds varēs ieraudzīt Dievu.

Šī prasība ir izpildāma, citādāk mūžībā neviens nespētu nostāvēt Dieva priekšā.

Kur ir visdrošākā vieta, lai saglabātu sirdi?

Lai tā ik dienas paliek Visuaugstākā paspārnē.

Ignorējiet saņemtos aizvainojumus.

Palaidiet vaļā nepateicību.

Aizveriet acis uz nicinājumu.

Dažkārt pat būs jāizliekas,ka nesaprotat dažas lietas.

Jā, iespējams mūs uzskatīs par muļķīgiem…

Bet,ja tas viss aizsargā mūsu sirdi, tad tas ir tā vērts!

“Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!”

Salamana pamācības 4:23

Nubija Sikeira

ПРИЧИНЫ ИСПАЧКАТЬ СЕРДЦЕ

Причин, чтобы испачкать свое сердце, всегда будет достаточно

Интересно, что Бог наставляет нас БОЛЬШЕ ВСЕГО хранимого, хранить сердце свое, потому что из него ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ.

То есть у нас нет ничего более ценного, что нужно защищать, чем наше сердце.

Нет, не супруга, ребенка, дом, машину или золотые украшения… Самое важное — это каждый день хранить свое сердце.

Только те, чье сердце чистое, смогут увидеть Бога.

Эта просьба выполнима, иначе в вечности никто не устоял бы перед Господом.

Где самое безопасное место, чтобы сохранить сердце?

Пусть каждый день оно пребывает под кровом Всевышнего. Игнорируйте полученные оскорбления.

Отпустите неблагодарность. Закройте глаза на презрение.

Иногда даже придется притворяться, что не понимаете некоторых вещей.

Да, нас могут посчитать глупыми…

Но если все это защищает наше сердце, что ж, оно того стоит того!

«Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни» (Притчи 4:23).

Нубия Сикейра