RAKSTI

Img_pessoas-706x410

Trīs tipa kalpi

Jautājums, kurš negrib apklust ir: kurš no šiem trīs tipa kalpiem esi tu?

pao-706x410-706x410

Dzīvās mūžības maizes recepte

Nepietiek tikai ar Rakstu zināšanām, vienmēr tās ir jāpielieto, lai kādas arī būtu vajadzības

rokas

Ar kādiem darbiem ticība kļūst dzīva?

Ar kādiem darbiem ticība kļūst dzīva?
Kas man jādara, lai Dievs darbotos manā dzīvē?

pessoas-706x410-706x410

Dieva bērni x Pasaules bērni.

Dieva Bērni ir tikai tie, kuri dzimuši no ūdens un Svētā Gara, pēc Jēzus piemēra.

oracao-706x410-706x410

Kādā veidā mēs tuvojamies Dievam

Svētais Gars parāda kā mums vajag tuvoties Dievam.

malicia-706x410-706x410

Netīrās acis — garīgais tārps

Mazgā sevi no netīrajām acīm un pavisam drīz mēs dzirdēsim tavu liecību.

deserto-706x410-706x410

Elija, Israēla traucētājs

Elija atnesa risinājumu visai tai nabadzībai, kurā tauta dzīvoja, caur izaicinājumu, kurš traucēja Ahabu un visus baala praviešus.

ELIAS-1-706x410-706x410

Dzīve par DZĪVI!

Īstam upurim ir jābūt ar divām acīm, divām kājām, un nevar būt slims.

homem-1-706x410-706x410

Kāda tipa kalps tu esi?

Kāda tipa ziedojumu tu parādi: Elijas vai Elīsas kalpa Gehaža?

ELIAS-706x410-706x410

Kāpēc Elija tik ļoti pievērsa Dieva uzmanību?

Kad Dievs atradīs mūsos šīs īpašības un attieksmes, Svētā Gara uguns nonāks!