RAKSTI

Strupceļš

Iedomājies, apmēram trīs miljons cilvēkiem jāatgriežās uz turieni, kur tie jau bija gājuši. Izskatījās pēc trakuma, bet mākonis un uguns turpināja, kā debesu GPS vadīt tautu.

Grēku nožēlas nozīme 7

Lai atdzimtu no Svētā Gara indivīdam ir vajadzīgs apzināties, ka viņš ir grēcinieks. Un caur šo atziņu cilvēkam ir iespēja tuvoties Dievam un tikt sauktam par Viņa bērnu.

Grēku nožēlas nozīme 6

Daudzi cilvēki diemžēl ir novērsti no Dieva klātbūtnes, bet iedomājas, ka dēļ tā, ka ir draudzē, viņi rīkojas pēc Dieva prāta.

Grēku nožēlas nozīme 5

Darbīga, aktīva, iekarojoša ticība ir atkarīga no labas sirdsapziņas. Kad kristietis ir labās attiecībās ar Dievu, viņam ir drosme pat pieprasīt Viņa apsolījumu piepildīšanos.

Grēku nožēlas nozīme 4

Dievs skatās uz cilvēka sirdi, lai izvērtētu viņa rīcības patiesumu. Vai tas, kurš aizņem primo vietu sirdī ir vīrs, mazbērniņš, vai dēls…

Grēku nožēlas nozīme 3

Nav pietiekoši lūgt un gaidīt, kad notiks tas, ko vēlamies. Mūsu ticības varenība ir izmērāma caur mūsu rīcībām. Rīkoties, darīt kaut ko ticībā pavisam noteikti no Dieva puses atnes atbildi.

Grēku nožēlas nozīme 2

Tas bija katra mūsu grēks, kurš veda Dieva Dēlu uz Golgātu. Tāpēc nevaram izturēties pret to ar pieklājību vēl jovairāk – to ignorēt.

Grēku nožēlas nozīme 1

Iemesls, kāpēc visi Dieva cilvēki sludināja atgriešanos no grēkiem ir tāpēc, ka viņi neredzēja citu alternatīvu, lai palīdzētu cilvēkam, kurš cieš tikt glābtam no savas ellišķīgās pasaules.

Jaunpiedzimšana – laba sirdsapziņa un grēku nožēla.

Sirdsapziņa ir kristieša garīguma termometrs un bez patiesas grēku nožēlas ticība nav praktiska, bet teorētiska.

Jaunpiedzimšana – ievads.

Pirmais solis jaunpiedzimšanai ir dzirdēt un pieņemt Vārdu, kas šajā procesā reprezentē ūdeni, kurš attīra.