RAKSTI

andar-706x410

Ar ko Tu vadi gaitas?

Tomēr vadīt savas gaitas ar Dievu ir būt ar Viņu vienmēr mūsu domās, cenšoties Viņu saprast.

woman-2759503_960_720

Dāvanas un talanti

Gara dāvanas tiek piešķirtas pēc mūsu atdeves Svētajam Garam un tās attīstām caur meklēšanu un intensīvu vēlēšanos būt Viņa vadītam.

diabo-706x410-706x410

SĀTANS NEPĀRSTĀS MĒĢINĀT…

Velns krita debesīs, Ādams un Ieva paradīzē.

servo-706x410-706x410

Kalps bet bezvainīgs

Ja ir kaut kas, ko nedrīkstam pazaudēt ir bezvainība. Tīras domas, tīras acis, tīru sirdi, dedzīgu vēlēšanos katru reizi kalpot arvien labāk…

esperando

Kāpēc Dievs vilcinās atbildēt?

Atsaucīgs uz Dieva aicinājumu, Dievs piepilda savus apsolījumus

espiritosanto-706x410-706x410

Es gribu Svēto Garu priekš…

Kad meklēsi Svēto Garu, pārdomā savus nodomus, paskaties vai patiešām to gribi.

ajuda-706x410-706x410

Kalpa akreditācija

Kungs Jēzus Kristus kalps dzīvo, lai Viņam kalpotu.

Img_pessoas-706x410

Trīs tipa kalpi

Jautājums, kurš negrib apklust ir: kurš no šiem trīs tipa kalpiem esi tu?

pao-706x410-706x410

Dzīvās mūžības maizes recepte

Nepietiek tikai ar Rakstu zināšanām, vienmēr tās ir jāpielieto, lai kādas arī būtu vajadzības

rokas

Ar kādiem darbiem ticība kļūst dzīva?

Ar kādiem darbiem ticība kļūst dzīva?
Kas man jādara, lai Dievs darbotos manā dzīvē?