Pārdomas

Izlasiet pasaulē bagātākā cikvēka pārsteidzošo stāstu

Šis stāsts ir par to, kura apģērbs tika Kunga Jēzus salīdzināts ar pļavas lilijām. Mēs runājam par visu laiku bagātāko cilvēku pasaulē.

Izbaudot visu to, ko vien spēj sniegt bagātības,kuras viņam piederēja, ķēniņš Salamans nonāk pie secinājuma:

“Kas mīl naudu, tam nekad nepietiek naudas, un kam ir prieks par bagātību, tam nekad nepietiek ar ienākumiem; taču arī tas ir niecība.” Salamans Mācītājs 5:9

Salds ir darbinieka miegs, vienalga, vai tas daudz, vai maz ko ēdis; bet bagātais, kas spēcīgi pieēdies, nereti netiek pie miega.” Salamans Mācītājs 5:11

“Kailam, kāds viņš nācis no mātes klēpja, tādam viņam atkal jāaiziet, un viņš nevar pat arī ne to vismazāko līdzi paņemt no savu pūliņu ieguvuma, lai to paturētu savā īpašumā. Jā, arī tā ir ļauna un bēdīga parādība: pavisam tā, kā viņš ir atnācis, tā viņam atkal ir jāaiziet. Kāds nu viņam ir ieguvums no tā, ka viņš par velti ir pūlējies? Salamans Mācītājs” 5:14 – 15

Lūk lielisks piemērs tiem, kas domā, ka par bagātību var nopirkt labu miegu, mieru, saskaņu ģimenē un, pirmkārt, glābšanu! Tas viss ir iespējams pateicoties patiesai dvēseles atdevei Kungam Jēzum, lai saņemtu visvarenāko bagātību, kādu vien cilvēks spēj iegūt, pat,ja viņš ir “nabags”: Svētā Gata Kristības un mūžība ar Visuaugstāko.

PADOMĀJIET PAR TO.