Raksti

Dāvanas un talanti

woman-2759503_960_720

Dāvanas un talanti ir Dieva dotas spējas cilvēkiem. Un tie abi pieaug tik efektīvi, cik mēs to meklējam un pastāvīgi trennējam.

“Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” 1. Kor. 12:7

Piedzimstot saņemam dabīgos talantus, tādus kā spējas mākslai vai rēķināšanai, mūzikai, kulinārijai u.c. Un varam attīstīt citus, kuri tiek provocēti no līdzcilvēkiem vai dēļ kādas vajadzības. Tie ir darba rīki, kuri var tikt izmantoti personīgās, profesionālās, kā arī garīgās dzīves izaugsmei. 

Dāvanas ir Dieva spēks, Svētā Gara piešķirts, kad izlemjam ieguldīt mūsu garīgajā dzīvē sevi nododot Evaņģēlija vēstij. Viņš “aprīko” mūsu prātus ar pārdabiskiem talantiem mūsu garīgai celšanai un mūsu dalībai draudzes kopējā attīstībā.

“…ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem…” 1. Kor. 12.6

Vai tā būtu gudrības vai atziņas runas dāvana, ticības vai brīnumu darīšanas, pravietošanas vai garu pazīsanas, dažādu mēļu vai mēļu tulkošanas, vai dāvana kalpot, mācīt, pamācīt, būt devīgam, vadīt, darīt žēlsirdības darbu, apustuļa, evaņģēlista, pravieša, gana, vai mācītāja dāvana. Nav svarīgi kāda dāvana tev tika uzticēta, attīsti to.

Gara dāvanas ir Svētā Gara piešķirtas mūsu pilnveidošanai, lai mēs tās lietotu Viņa darbā un mūsu garīgās dzīves celšanai.

Mums ir jābūt aktīviem tajā, kas mums tika uzticēts. Meklējot lūgšanās dāvanu piešķiršanu. Šī attieksme parāda mūsu slāpes kalpot Viņam vēl labāk; mūsu atziņu, ka Viņš ir tas, kas mums šīs spējas dod.

Kad pievēršam tam uzmanību, un meklējam attīstīt dāvanas, iespaidojam citus darīt to pašu un tādā veidā piedalāmies tajā, lai visi būtu vienās domās, staigātu vienā Garā, pievienojot jaunus locekļus Kristus miesai.

Talanti ir mums visiem un tos attīstam atkarībā no ģenētiskā mantojuma vai trenniņa. Viņi tiek izmantoti, lai aizsniegtu personīgos mērķus.

Gara dāvanas tiek piešķirtas pēc mūsu atdeves Svētajam Garam un tās attīstām caur meklēšanu un intensīvu vēlēšanos būt Viņa vadītam. Viņas tiek lietotas, lai radītu liecības, pagodinātu Dievu un būtu noderīgi viens otram.

“Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu.”  1. Kor. 12.31

 

Piezīme; Minētās dāvanas ir norādītas 1. Korintiešiem 12, Romiešiem 12 un Efeziešiem 4.