Pārdomas

Trīs tipa kalpi

Dieva kalpi ir visi, kuri tika aicināti, izvēlēti un dzimuši no Svētā Gara. Visuaugstākais rēķinās ar viņu darbu, lai piepildītu Savu Glābšanas plānu. Bet diemžēl daudzi no šiem kalpiem tā vietā, lai darbotos kā Dieva līdzstrādnieki (2. Korintiešiem 6:1), ir traucējuši tam, lai vairāk cilvēku iepazītu Kungu Jēzu, uzvedoties tādā veidā, kas pretējs Viņa Gribai, rīcībā un raksturā.

Dieva Vārdā caur līdzību Viņš mums rāda tā kalpa profilu, kurš Viņam ir patīkams (Mateja 25. 14-30). Šis profils ietver sevī divas īpašības: labs un uzticams. Bet ko šīs īpašības nozīmē? Kā viņas ir saistītas ar Dieva Valstības pieaugšanu? Kas notiek, ja kāda no tām nav atrasta Visuaugstākā kalpā?

Labais kalps ir tas, kurš nes augļus, ir kompetents, ieliek visu spēku tajā ko dara un attīsta spējas, kuras tam ir. Viņa iekarojumi ir skaidri redzami. Spējīgs, pieliek klāt Dieva Valstībai un pavairo talantu, kuru saņēma no Kunga. Pasivitāte un atslābums nav daļa no viņa vārdnīcas.

Kalps, kurš tiek uzskatīts par uzticamu ir tas, kurš nes sevī patiesu nodomu pagodināt Kungu Jēzu. Viņam ir apziņa, ka tika izvēlēts mērķim, kurš lielāks nekā paša dzīve. Ar tīru sirdi atzīst, ka Dievs ir Visuaugstākais un saprot, ka bez Viņa nevar neko izdarīt. Ir patiess un ar raksturu.

Tāpēc redzam mūsu vidū daudz kalpus, kuri ir labi, bet nav uzticami, un arī daudzus, kuri ir uzticami, bet nav labi. Ir arī labie un uzticamie, tomēr tie ir pavisam maz.

Pirmie sasniedz ievērojamus rezultātus savā darbā, bet ir ar vēlmi caur tiem sevi pagodināt. Dara priekš sevis un nevis priekš Dieva. Vēlas kaut kādā veidā sasniegt personīgus labumus caur savu kalpošanu. Tādā veidā var izdarīt sliktumu citu Glābšanai, jo ir risks, ka var nākt kāda piedauzība caur viņiem.

Pretstatā ir tie, kuri neskatoties uz to, ka ir patīkami Dievam ar saviem nodomiem, ir pārstājuši vēlēties ielikt visu sevi tajā, ko dara. Nemeklē izdarīt starpību. Nemet sev izaicinājumu, neuzlabojas, ir apmierināti ar mazumiņu. Pārstāj glābt vairāk cilvēkus dēļ tā, ka nepieliek spēkus.

Galu galā, labie un uzticamie ir tie, kuri izpatīk Dievam tajā ko dara un tajā, kas ir. Ar redzējumu, meklē lielākas lietas ar nodomu parādīt Kungam lieliskus rezultātus, jo ir prieks Viņu apmierināt, un izdarīt Viņu lielu šajā pasaulē. Viņi sevi atdod arvien vairāk, tīri tāpēc lai glābtu vairāk.

Jautājums, kurš negrib apklust ir: kurš no šiem trīs tipa kalpiem esi tu?

Esi uzmanīgs Dieva kalps! Nepieļauj, ka tavas personīgās ambīcijas vai tavs atslābums traucē Glābšanai nonākt līdz citiem cilvēkiem! Ievēro savus trūkumus, jo Visuaugstākais rēķinās ar tevi Savā Grandiozajā Darbā! Parādi sevi vienmēr Viņam kā pilnīgs kalps, kuram ir darba cietas rokas, bet tīra sirds.

 

Три типа слуги