Citi Dzīves Stāsti

67 itens

Saprātīgā ticība ir tikai priekš gudrajiem un patiesajiem.

‘Bet es – es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta, jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdievjiem tik labi klājas.” 73. Psalms 2-3

DIEVS TIEM, KAS VIŅU BĪSTAS, MĀCA CEĻU, KURU JĀIZVĒLAS

“Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā.” Psalmi 25:12

Ticība no Dieva Vārda dzirdēšanas.

“Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka: Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstij? Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles.” Romiešiem 10:16-17

Pazudušais grasis (drahma)

“Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.”” Marka 1:14-15

Dzimis no miesas ir miesīgs = dzīva dvēsele; dzimis no Svētā Gara ir garīgs = Gars, kas dara dzīvu.

“Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.” Jāņa 3:6-7 “Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, – pēdējais Ādams par dzīvu darītāju Garu.” 1. Korintiešiem 15:45

Vara būt svētībai vai būt lāstam ir mums pašiem

“Un, kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi, un turēsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām…” 5. Mozus 28:1

Dievs ir Vārds. Kurš tam tic, paklausa; kurš netic, pazūd.

“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” Jāņa 1:1 “Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.” Jāņa 1:11-12 “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu… ver mais

Bīskapa Edira Masedo pārdomas par Dieva Vārdu

“Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni…” 1.Jāņa 3:1-2

Повтор 1-го сезона сериала «Иосиф из Египта»

🎬 Повтор 1-го сезона сериала «Иосиф из Египта» с 15 сентября на Телеканале «Вера ТВ» Посмотреть можно через мобильное приложение Вера ТВ или на veratv.net ✅Cкачать приложение на Андроид, чтобы смотреть сериал «Иосиф из Египта»: https://play.google.com/store/apps/de…. ✅На IOS: https://apps.apple.com/ru/app/вера-тв… #бразильскиесериалы #ВераТВ #ИосифизЕгипта