Citi Dzīves Stāsti

67 itens

Remdē savas slāpes un izsalkumu pēc Svētā Gara jau šodien! 05/09/2022

“Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: “Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes.” To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.” Jāņa… ver mais

Bīskapa Edira Masedo pārdomas par Dieva Vārdu 31/08/2022

Bīskapa Edira Masedo pārdomas par Dieva Vārdu: “Beidzot vēl, BRĀĻI, kas vien ir PATIESS, kas SVĒTS, kas TAISNS, kas ŠĶĪSTS, kas PATĪKAMS, kam LABA SLAVA, ja ir kāds TIKUMS un ja ir kas CILDINĀMS, par to domājiet!” Filipiešiem 4:8

Gaļina – uzvara krīzes laikā

Neskatoties uz pandēmiju un krīzi , tie kuri uzticami Dievam redz svētību un aizsardzību!

Taisija – uzvara krīzes laikā!

Dzīve ar svētību neatkarīgi no apstākļiem

Dziedināšana no vēža

Saņēma pilnīgu dziedināšanu

Irina no Portugāles

Dzīves pārmaiņas

Tjago Elton – advokāts

Lai vājais saka «Es esmu stiprs»

Valentīna – Daniela gavēnis

Cieta no daudz problēmām

Jeļena

Kardinālas dzīves pārmaiņas

Tatjana, Jeļena un Aleksejs

Cīnījās par ģimeni