Saprātīgā ticība ir tikai priekš gudrajiem un patiesajiem.

‘Bet es – es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta, jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdievjiem tik labi klājas.” 73. Psalms 2-3