DZĪVES STĀSTS

Citi Dzīves Stāsti

66 itens

Apskatiet, ko dara Jana un viņas ģimene,lai saņemtu brīnumus ticībā.

Jana stāsta par savu pieredzi ticībā un par pieredzi ģimenē ar Svētītas Eļļas svaidījumu no Jēruzalemes.

Посмотрите и узнайте как Галина получила чудо

Галина делится своим опытом чудес после Помазания Освящённым Маслом из Иерусалима.

Посмотрите сейчас что Яна и семья делают, чтобы получить чудеса по вере.

Яна рассказывает о своем опыте веры и опыте своей семьи с Помазанием Освящённым Маслом из Иерусалима.

Посмотрите сейчас как по вере Екатерина исцелилась от постоянных головных болей!

Екатерина помазала себя Освящённым Маслом из Иерусалима и по своей вере исцелилась от постоянных головных болей, которые беспокоили ее более 20 лет.

Таисия свидетельствует о чуде невозможного исцеления, после Помазания Освящённым Маслом.

Через веру во имя Иисуса Христа люди со всей Латвии, Прибалтики и всего мира используют Освященный Елей из Иерусалима

Удивительная история Ольга – посмотрите её опыты с помазаниям Освященного Масло из Иерусалима

Ольга свидетельствует о том, как она использовала веру, помазала своего сына и своё рабочее место Освящённым Маслом и получила чудеса.

Tukšs, izmēzts un uzposts nams gatavs kļūt par ļaunuma īpašumu.

“Bet, kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tad tas pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dusu un to neatrod. Tad tas saka: es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju. Un, kad viņš nāk, tad viņš to atrod tukšu, izmēztu un uzpostu. Tad tas noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un… ver mais

Zemestrīces un nāves. Kāpēc tā?

Un cilvēkam Viņš sacīja: “Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, – lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas.” 1. Mozus 3:17

Dieva prieks nāk ar rītu…

“Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu.” Psamlmi 30:6

Garīgi tīrais piens.

kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti, ja jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs. 1. Pētera 2:2-3