Mans vārds neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos…

“tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.” Jesajas 55:11 “Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.” Jāņa 6:63