Dzimis no miesas ir miesīgs = dzīva dvēsele; dzimis no Svētā Gara ir garīgs = Gars, kas dara dzīvu.

“Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes.” Jāņa 3:6-7 “Tāpat ir arī rakstīts: pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, – pēdējais Ādams par dzīvu darītāju Garu.” 1. Korintiešiem 15:45