Ticība no Dieva Vārda dzirdēšanas.

“Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja saka: Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstij? Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles.” Romiešiem 10:16-17