Pārdomas

Ticība, kura darbojas

biblia

Kad runājam par ticību, daudzi pat liek zem jautājuma un kritizē veidu kā lietojam un mācām cilvēkiem to lietot.

Tas ir fakts, ka bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam, un caur to mēs nonākam līz Viņam.

Kas man pievērš uzmanību ir Dieva gatavība pagodināt tos, kuri lieto šo instrumentu, šo varu.

Kādu reizi divi aklie sauca uz Kungu Jēzu pēc dziedināšanas. Tad Jēzus uzdeva iespaidīgu jautājumu:

“Un, Viņam namā ieejot, aklie Tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: «Vai jūs ticat, ka Es to spēju darīt?» Tie Viņam atbild: «Ticam, Kungs!» Tad Tas aizskāra viņu acis un sacīja: «Lai jums notiek pēc jūsu ticības.”

Mateja 9.28,29

Kā sacīt, nav pretestība no Dieva puses, kad tiek parādīta tīŗa, drosmīga un sašutusi ticība.

Palikt sūdzoties par dzīvi nabadzībā, zaudējumā, sagrāvē, slimībās, ģimenes strīdos, neizmaina dzīvi nevienam. Kas liek tam visam mainīties ir, kad mēs praktizējam sašutuma ticību. Un šī ticība pieprasa upuri. Šī ticība pieprasa atdevi. Šī ticība pieprasa dzīvi pilnībā uz Altāra!

Dievs dod LABĀKO tiem, kuri Viņu ieceļ par savas dzīves DIEVU. Viņš to izdarīja caur Savu Dēlu, Kungu Jēzu, kad to atdeva kā PILNĪGU UPURI par cilvēci.

Un tā notiek ar tiem, kuri šodien upurē savas dzīves uz Altāra: saņem labāko, jo LIEK PAR PRIORITĀTI VIŅA GRIBU savās dzīvēs un Viņš atbild tā: Lai Jums notiek pēc Jūsu ticības.

Mana draudzene, mans draugs, pietiek sūdzēties un REAĢĒ! Kļūsti sašutis un paņem ticības zobenu.

Ar ticību neuzvaram tikai dzīves cīņas, bet arī garīgās cīņas. Un caur to ir mūžīgās dzīves glābšana.

Dalījās: Lidiani Rodrigues