Pārdomas

Ticības pārbaudes

ceuestrelado

 

Tu zināji, ka šajā pasaulē neviens nav APSTIPRINĀTS  bez tā, ka tiktu PĀRBAUDĪTS?

Tas notiek visās dzīves sfērās. Varbūt šajā pašā brīdī tu izej kādu pārbaudi vai izdari testu citiem. Tā ir daļa no dzīves sacenšanās sabiedrībā.

Bet ko maz cilvēki zin, ir tas, ka ieeja Debesu Valstībā arī PIEPRASA APSTIPRINĀJUMU PĀRBAUDĒS.

Pagātnē neviens no Visuaugstākā kalpiem nezibēga no pārbaudēm, līdz nonāca pie GALA PĀRBAUDES. Ābrahams, Īzaks, Jēkabs, Jāzeps, Mozus, Jozua, Gideons, Jefta, Samsons, Dāvids, Daniels, bez visiem citiem praviešiem, apustuļiem un pat Kunga Jēzus. Lasi Bībeli, lai par to pārliecinātos.

Viņi netika apstiprināti sacensībās ar citiem cilvēkiem par amatu, pozīciju vai pasaules dotām medaļām. Bet vajadzēja cerēt pretēji jebkādām cerībām un uzturēt ticību, pat pie nopietna dzīvības riska. Bija APSTIPRINĀTI TICĪBAS PĀRBAUDĒS PAR SAVAS DVĒSELES MŪŽĪBU.

Ābrahamam tas Kungs sacīja:

Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: «Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. 1. Mozus 12:1

Saviem sekotājiem Kungs Jēzus teica:

Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: «Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man.  Mateja 16:24

Katram Kunga apsolījumam par Debesu Valstību ir PĀRBAUDE, KURU VISIEM IR JĀIZIET, lai to sasniegtu.

Baigu beigās APSTIPRINĀTAJIEM KUNGS JĒZUS GARANTĒ:

Nebīsties par to, ka tev būs jācieš! Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu.  Atklāsmes gr. 2:10

Lai Visuaugstākā Gars atver sapratni visiem Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Āmen!

Dalījās: Bīskaps Edirs Masedo

Pievienot komentāru