Pārdomas

Cilvēciskās dabas pārveidošana

homem-706x410

 

«pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, — pēdējais Ādams par dzīvu darītāju Garu.»  1. Korintiešiem 15.45

Sapratne:

Pirmais Ādams, dzīvā dvēsele, tas nozīmē būt miesīgās un grēcīgās dabas ķīleniekam.

Pēdējais Ādams, Jēzus Kristus, runā par Svētā Gara radītu Cilvēku. Jeb Dievišķo Būtni, kura neskatoties uz Civlēku, nepakļāvās miesīgajai un grēcīgajai dabai. Bet sevi turēja pakļāvībā Gara Balsij un nekad tai nebija nepaklausīga.

Noslēdzot, kāmēr tā sauktajam kristietim nav viņa cilvēciskā daba pārveidota garīgajā dabā, nozīmē, ka viņš vēl nekad nepiedzima no Gara.

Tikai tas, kas piedzima no Svētā Gara ir gars. Jeb ir Dievišķs, jo ir sasniedzis Viņa dabu.

Dalījās Bīskaps Masedo

Pievienot komentāru