Pārdomas

Meklēt drošību

ubezosheMeklēt drošību

« Labāk ir paļauties uz To Kungu nekā cerēt uz cilvēkiem! » (Psalms 118:8)

Ģimenes vai draugu palīdzība nav salīdzināma ar Dieva drošību, tāpēc ka tikai Viņš spēj pilnībā apmierināt cilvēka ķermeni, dvēseli un garu.

 

Искать убежище

«Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека» (Псалом117:8)

Помощь семьи или друзей невозможно сравнить с убежищем в Боге, потому что только Он может полностью удовлетворить тело, душу и дух человека.

 

Pievienot komentāru