Pārdomas

Meklēt Dievu

ishite-boga
«Tu pati esi Mani atstājusi, saka Tas Kungs, un Man pagriezusi muguru, tādēļ Es pacēlu Savu roku pret tevi un tevi satriecu, Man ir apnicis bezgalīgi par tevi apžēloties! » (Jeremija gr.15:6)

Tā vietā, lai meklētu Dievu un Viņa Seju, cilvēki aizmirst par Dievu un ignorē Viņu. Bet pienāk brīdis, kad Kunga iespējas un žēlsirdība izbeigsies. Tad būs par vēlu.

 

Искать Бога

«Ты оставил Меня, говорит Господь, отступил назад; поэтому Я простру на тебя руку Мою и погублю тебя: Я устал миловать»

(Иеремия15:6)

Вместо того, чтобы искать Бога и Его Лица, люди забывают о Боге и игнорируют Его. Но придет время, когда возможности, шансы и милосердие Господа закончатся. Тогда будет слишком поздно.

Pievienot komentāru