Pārdomas

Meklēt, kamēr tas ir iespejams

iskat-poka-eto-vozmozno-465x314 (1)

« Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu! » (Jesesja55:6)

Daudziem cilvēkiem ir iespēja dzirdēt Dieva Vārdu, bet nedaudz ir tie kas klausās Viņa Balsī, atstājot miesas vēlmes un šīs pasaules baudu. Tomēr, pienāks brīdis, kad viņi meklēs Viņa Vārdu, bet Svētā Gara vairs nebūs šaja pasaulē, lai viņiem palīdzētu. Būs jau pārāk velu.

 

Искать, пока это возможно

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» (Исаия55:6)

Многие люди имеют возможность слышать Слово Божье, но лишь немногие слушают Его Голос, оставив желание плоти и наслаждения этого мира. Однако, наступит время, когда они взыщут Его Слова, но Духа Святого больше не будет в этом мире, чтобы помочь им. Уже будет слишком поздно.

Pievienot komentāru