Pārdomas

Ja viss iet ne tā, kā vajag…

sozinho-706x432 (1)Ja viss iet ne tā, kā vajag, BŪS IZLAUŠANAS!

Viss gāja ne tā priekš Ābrahama.
100 gadus viņam nebija dēla.
Bet bija izlaušanās!

Viss gāja ne tā priekš Mozu.
Jūra varēja kļūt par viņa dzīves beigām.
Bet bija izlaušanās!

Josefam viss gāja ne tā.
Viņu pārdeva vērdzībā.
Bet bija izlaušanās!

Viss gāja ne tā priekš Daniēla.
Viņu iemeta lauvu grāvī
Bet bija izlaušanas!

Viss gāja ne tā priekš Sidraha, Misaha un Avdenago.
Viņus gribēja sadedzināt.
Bet bija izlaušanās!

Un cik daudz vēl citu cilvēku no Bībeles un šodien redzēja, ka viss gāja ne tā kā vajag, bet neatteicās no ticības un palika Altāra redzējumā.
Un bija izlaušanās!

Viss, kas šodien iet ne tā kā vajag, rīt kļūs par liecību!

Noslēpums tajā, lai sāktu un ietu līdz galam!

BŪS IZLAUŠANĀS!

Если все идет не так…

Если все идет не так, БУДЕТ ПРОРЫВ!

Все пошло не так для Авраама.
100 лет у него не было сына.
Но был прорыв!

Все пошло не так для Моисея.
Море могло стать его концом.
Но был прорыв!

Для Иосифа все пошло не так.
Его продали в рабство.
Но был прорыв!

Все пошло не так для Даниила.
Его бросили в львиный ров
Но был прорыв!

Все пошло не так для Сидраха, Мисаха и Авденаго.
Их хотели сжечь.
Но был прорыв!

И сколько еще других людей из Библии и сегодня видели, что все идет не так, но не отказались от веры и остались в видении Алтаря.
И был прорыв!

Все, что сегодня идет не так, завтра станет свидетельством!

Секрет в том, чтобы начать и идти до конца!

БУДЕТ ПРОРЫВ!

Pievienot komentāru