Pārdomas

Nesatricināms gars

shutterstock_345950657-706x471-465x210« Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem»  (Psalms 119:9)

Kad jauns cilvēks sāk iepazīt Dieva pamācību Viņa Vārdā un sāk pielietot to savā dzīvē, viņa ceļi un prāts tiek atvērts kvalitātīvai un apmierinātai dzīvei.

Estere Bezerra

Непоколебимый дух

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему»  (Псалом 118:9)

Когда молодой человек начинает познавать Божьи наставления в Его Слове и начинает применять их в своей жизни, его пути и ум открыты для качественной жизни и удовлетворения.

Эстер Безерра