Pārdomas

Daniela Gavēņa 17.diena

choro-706x432

 

Izslāpušie…

Paklausaties, ko Gras jums saka:

«Un Viņš man sacīja: «Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota» (Atklāsmes gr. 21:6).

Dzīvības Ūdens avots atrodas jums blakus, pat ja jūsu tukšums ir pats briesmīgākais pasaulē. Tomēr, jums vajag rakt, rakt, rakt, kamēr atradīsiet šo ūdeni!
Aka var būt dziļa, bet pats svarīgākais, ka tā eksistē un tajā atrodas dzīvības ūdens.

Ja jūs gaidiet, kad kāds atnāks un viņu izraks jūsu vietā, aizmirstiet par to. Katrs ir aizņemts rokot sev aku. Negaidiet citus, citādi jūs izkaltīsiet šajā tuksnesī.

Jūs ticat, ka zem kājām ir Dzīvības Ūdens?

Тad netērējiet laiku, rociet! Pielieciet visu spēku, visu savu fizisko un garīgo resursu, rociet …

Tieši netalaidība garantē uzvaru un ir acīmredzams pierādījums upura ticībai.

 

17-й день поста Даниила

Жаждущие…

Послушайте, что Дух говорит вам:

«И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откровение 21:6).

Источник воды живой находится радом с вами, даже если ваша пустыня самая ужасная в мире. Однако, вы должны копать, копать, копать, пока не найдете эту воду!

Колодец может быть глубоким, но самое главное, что он существует и в нем находится живая вода.

Если вы ждете, когда кто-нибудь придет и выкопает его за вас, забудьте о нем. Каждый занят выкапыванием колодца для себя. Не ждите других, иначе вы засохнете в этой пустыне.

Вы верите, что под ногами есть Вода Жизни?

Тогда не тратьте время, копайте! Приложите усилия, все свои физические и духовные ресурсы, копайте…

Именно настойчивость гарантирует победу и является наиболее очевидным доказательством жертвенной веры.

 

Pievienot komentāru