JAUNUMI

Grupas “Kālebs”, pagājušās svētdienas, tikšanās Jelgavā

Piedzimšana un vecumdienas- dzīves periodi, kad cilvēkiem visvairāk nepieciešams atbalsts, tāpēc daudzi no tiem baidās. Bet vecumdienas tiem,kas kalpo Dievam, nav skumju pilnas un nav vientuļas, nav noraidījuma sajūtas, jo tie, kas dzīvo gadiem ilgi uzticībā Dievam, saņem no Viņa palīdzību. Pat tad, ja visi viņu noraidīja, Visuaugstākais būs viņa spēks un prieks. Ps 71:18… ver mais

Grupas “Kālebs”, pagājušās svētdienas, tikšanās Rīgā

Piedzimšana un vecumdienas- dzīves periodi, kad cilvēkiem visvairāk nepieciešams atbalsts, tāpēc daudzi no tiem baidās. Bet vecumdienas tiem,kas kalpo Dievam, nav skumju pilnas un nav vientuļas, nav noraidījuma sajūtas, jo tie, kas dzīvo gadiem ilgi uzticībā Dievam, saņem no Viņa palīdzību. Pat tad, ja visi viņu noraidīja, Visuaugstākais būs viņa spēks un prieks. Ps 71:18… ver mais

Evaņģelizācija šodien Jelgavā

“Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jes 53:4-5) #Evaņģelizācija#Riga#Jelgava#Nosāpēmuzprieku#Uzvarotpagātni 🔴 Евангелизация сегодня… ver mais

Evaņģelizācija šodien Rīgā

Evaņģelizācija šodien Rīgā

“Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jes 53:4-5)

Grupas Kālebs tikšanās Rīgā 

Sak. 17:22: “Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrauzts gars izkaltē kaulus.”

Grupas Kālebs tikšanās Jelgavā

Apskati dažus foto no mūsu tikšanās:

Evaņģelizācija šodien Rīgā un Jelgavā – Lūgšanas punkts

Evaņģelizācija šodien Rīgā un Jelgavā

Svetdien, 16/10 mums bija grupas Kālebs tikšanās Jelgavās

“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” (Jes 46:4) Cienījams vecums ir Dieva svētība. Dievs paildzina dzīvi un lauj to baudit. Viņš rūpējas par uzticamiem, visas dzīves garumā,… ver mais

Svētdien, 16/10 mums bija grupas Kālebs tikšanās Rīgā

“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” (Jes 46:4) Cienījams vecums ir Dieva svētība. Dievs paildzina dzīvi un ļauj to baudīt.Viņš rūpējas par uzticamiem, visas dzīves garumā, līdz… ver mais

The Love walk Latvija

Mīlestības Pastaiga