Jaunumi

Svetdien, 16/10 mums bija grupas Kālebs tikšanās Jelgavās

“Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To Es darīju līdz šim, un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” (Jes 46:4)

Cienījams vecums ir Dieva svētība. Dievs paildzina dzīvi un lauj to baudit.

Viņš rūpējas par uzticamiem, visas dzīves garumā, līdz pat sirmam vecumam.

Dievs mūs nekad nepamet.

Piedalies grupā Kālebs

В воскресенье, 10/16 у нас была встреча группы Халев в Елгаве

“И до старости вей я те же буу, и до седины вей я бу бу бу бу н в с буаа бу бу н носить (Ис 46:4)

Почтенный возраст – это Божье благословение. Бог продлевает жизнь и даёт ею наслаждаться. Он заботиться о верных, на протяжении всей жизни, до самой старости. Бог никогда нас не оставляет.

Присоеденяйся к группе Халев

(+371) 2983 6006

Jelgavā: Elektrības ielā 6A