Jaunumi

Evaņģelizācija šodien Rīgā un Jelgavā – Lūgšanas punkts

Evaņģelizācija šodien Rīgā un Jelgavā

Lūgšanas punkts

2kor 2:15: Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūd.” #Evangelizācija #riga #Jelgava #Nosāpēmuzprieku #Uzvarotpagātni

Евангелизация сегодня в Риге и в Елгаве

Молитвенный пункт

2Кор 2:15: “Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих.”

(+371) 2983 6006 Rīgā: Kr. Barona ielā 130 k-3

Jelgavā: Elektrības ielā 6a

#Евангелизация #Рига #Елгава #ОтБоликрадости #Побеждая прошлое